Dnia 17.06.2016 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, nastąpiła zmiana w składzie zarządu spółki ZEUS. Aktualny skład osobowy zarządu to:

Sławomir Kucharski – prezes zarządu

Leszek Bartnicki – członek zarządu