Informujemy, że w dniu 03.11.2016 roku, ZEUS S.A. podpisał dwie umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Gospodarki Budżetowej pod nazwą “Zakład Inwestycji Organizacji Traktu Północnoatlantyckiego” z siedzibą w Warszawie. Przyjęta oferta, która została złożona przez naszą firmę, obejmuje:

a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku magazynowego o konstrukcji

stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych NRF wraz z

infrastrukturą towarzyszącą oraz zadaszenia patio budynku nr 5 na terenie Centrum Szkoleń Sił

połączonych (JFTC) w Bydgoszczy;

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (DP) oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie zadania: „Dodatkowa kontenerowa przestrzeń biurowa dla personelu

JFTC Bydgoszcz” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Więcej informacji w załączniku.