Oferujemy kompleksowe podejście na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

ETAP 1

Opracowujemy dokumentacje projektową oraz uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne.

ETAP 2

Analizujemy dokumentację techniczną pod kątem optymalizacji kosztów inwestycji.

ETAP 3

Budujemy zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną z zachowaniem najwyższej jakości.

ETAP 4

Serwisujemy i utrzymujemy w sprawności instalacje i urządzenia elektryczne.

Zapewniamy kompleksową realizację usług branży elektroenergetycznej oraz teleinformatycznej

– od określenia potrzeby, poprzez projekt i wykonawstwo, aż po serwis i wsparcie eksploatacyjne.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem instalacji elektrycznych dla zakładów przemysłowych, infrastruktury portowej, lotnisk, budownictwa kubaturowego i infrastruktury drogowej.

Wykonujemy:

 • stacje transformatorowe SN/nn,
 • rozdzielnie zasilające,
 • sieci rozdzielcze średniego i niskiego napięcia,
 • instalacje siłowe,
 • instalacje oświetleniowe wewnętrzne,
 • instalacje oświetleniowe zewnętrzne i drogowe,
 • oświetlenie nawigacyjne i lotniskowe,
 • instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
 • instalacje odgromowe i uziemiające,
 • automatykę i sterowanie

Dysponujemy własnym, doświadczonym i wykwalifikowanym personelem wykonawczym oraz nowoczesnym sprzętem montażowym i kontrolno – pomiarowym.

Do tej pory w zakresie instalacji elektrycznych wykonaliśmy między innymi:

 • rozbudowę terminalu DCT w Gdańsku
 • stacje transformatorowe i sieć rozdzielczą w zakładach Polpharma w Starogardzie Gdańskim
 • stacje transformatorowe i siec rozdzielczą na teranie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
 • budowę systemu oświetlenia lotniskowego Portu Lotniczego Lublin
 • budowę i serwisowanie instalacji elektrycznych biurowca Asseco w Gdyni

ENERGETYKA

Wysokie napięcie

Firma ZEUS S.A. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem obiektów elektroenergetycznych SN, WN. Realizujemy zadania polegające na modernizacji, budowie stacji elektroenergetycznych SN/SN, WN/SN oraz linii kablowych i napowietrznych SN, WN.

W zakresie oferty realizujemy:

 • Kompleksową modernizację i budowę linii napowietrznych oraz kablowych SN, WN,
 • Kompleksową modernizację i budowę stacji elektroenergetycznych SN/nn, SN/SN,WN/SN,
 • Projektowanie, modernizację, rekonfigurację automatyki EAZ,
 • Kompleksowe badania oraz rozruchy pól SN/WN,
 • Projektowanie i modernizację systemów SSiN dla niezależnych obiektów elektroeneregtycznych (stacje abonenckie, elektrownie wodne),
 • Projektowanie, budowę, modernizację instalacji potrzeb własnych AC/DC,
 • Projektowanie, budowę i modernizację systemów CCTV, KD, SSWiN na potrzeby obiektów elektroenergetycznych.

Do tej pory w tym zakresie zrealizowaliśmy:

 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Bartoszyce (Energa Operator oddział Olsztyn)
 • Budowa pola liniowego WN w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radziejów (Energa Operator oddział Toruń)
 • Wymiana dwóch transformatorów mocy w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Darłowo wraz z wymianą przełącznika zaczepów oraz rekonfiguracją zabezpieczeń SN/WN (Energa Operator oddział Koszalin)
 • Usunięcie kolizji inii napowietrznej 110 kV na trasie autostrady A4 w Rzeszowie dla Budimex S.A.
  Modernizacja rozdzielnicy 6kV w zakresie wymiany zabezpieczeń w pompowni Lignowy Szlacheckie (PERN)
 • Budowa stacji SN/SN RS Malechowo dla Energa oddział Koszalin
 • Budowa stacji SN/SN RS Biały Bór dla Energa oddział Koszalin

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Instalacje Słaboprądowe

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem instalacji słaboprądowych dla zakładów przemysłowych, infrastruktury portowej, lotnisk, budownictwa kubaturowego.

Proponowane przez nas rozwiązania projektowe odpowiadają wszystkim normom i wytycznym w zakresie ochrony i bezpieczeństwa obiektu, w tym również teleinformatycznego oraz telekomunikacyjnego.

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji następujących obiektów specjalistycznych:

 • Kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego CCTV, SSWiN, KD, SAP
 • Systemy sygnalizacji pożaru – gaszenie aerozolem
 • Systemy integracji sieci i instalacji
 • Obiekty typu Data Center
 • Jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i łączności przewodowej

Do naszych Klientów należą m.in.: służby mundurowe (straż, policja, wojsko, służba graniczna i celna), GUS Warszawa, NBP Bydgoszcz, DCT Gdańsk.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice Elektryczne

Nasza firma posiada duże doświadczenia w budowie wszelkiego typu rozdzielnic niskiego oraz średniego napięcia. Do produkcji naszych urządzeń wykorzystujemy komponenty renomowanych producentów takich jak Siemens, ABB, Eaton, Schneider-electric, Legrand, Zpas, Schrack oraz Rittal.

W zakres wykonywanych przez nas projektów wchodzą:

 • główne rozdzielnice rozdzielcze do 6300A,
 • rozdzielnice odbiorcze,
 • rozdzielnice zasilająco – sterujące,
 • rozdzielnice modułowe,
 • rozdzielnice automatyki,
 • rozdzielnice telemechaniki,
 • rozdzielnice sygnalizacji.

 

Z naszych usług w zakresie kompleksowych dostaw rozdzielnic, skorzystały m. in. takie firmy jak:

 • Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A w Starogardzie Gdańskim
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Stocznia Gdańska
 • Unilever Polska S.A. w Baninie
 • Ekosys Sp. z o.o. w Gdańsku
 • DCT Gdańsk
 • Przejścia Graniczne w Budziskach, Bezledach, Medyce
 • PERN „Przyjaźń” S.A. w Płocku
 • Energa Operator S.A. w Gdańsku
 • Haco Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
 • MON na terenie całej Polski

OBIEKTY WOJSKOWE

Obiekty wojskowe

ZEUS S.A. jest wiodącym wykonawcą dla inwestycji realizowanych przez sektor MON. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze oraz wiedzy technicznej w tym zakresie ZEUS S.A. wyspecjalizował się w projektowaniu oraz kompleksowej realizacji obiektów, systemów oraz instalacji stanowiących istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

ZEUS S.A. posiada niezbędne uprawnienia wymagane przy projektowaniu i realizacji obiektów specjalistycznych, w tym w szczególności:

 • Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia (klauzula TAJNE, NATO SECRET, SECRET EU).
 • Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego (klauzula TAJNE, NATO SECRET, SECRET EU).

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac dla sektora MON posiadają odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa (o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i SECRET EU) dopuszczające ich do prac z dostępem do informacji i obiektów niejawnych.

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji następujących obiektów specjalistycznych:

 • kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego,
 • systemy infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej kompleksów,
 • systemy integracji sieci i instalacji,
 • obiekty przetwarzania danych typu Data Center,
 • obiekty szkoleniowe, trenażery, symulatory,
 • kancelarie tajne, kryptograficzne i pomieszczenia łączności specjalnej,
 • jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i łączności przewodowej,
 • systemy hamowania samolotów,
 • oświetlenie nawigacyjne lotniskowe,
 • hangary typu lekkiego.

Zakres oferty produktowej obejmuje następujące branże:

 • budowlaną, w tym konstrukcyjną, drogową i technologiczną,
 • sanitarną, zarówno wewnętrzną jak i sieci zewnętrzne oraz wentylacji i klimatyzacji,
 • elektroenergetyczną i teleinformatyczną,
 • zabezpieczenia technicznego.

REFERENCJE

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Westerplatte 1, kod pocztowy 83-000, adres e-mail: biuro@zeus.pl, tel. +48 58 304 40 10.