Kontakt

Adres:
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Obrońców Westerplatte 1

Kontakt:
Telefon:  +48 58 304 40 10
Fax: +48 58 304 40 19

E-mail: biuro@zeus.pl
E-mail serwis: serwis@zeus.pl

Informacje:
Kapitał zakładowy: 2 280 000 zł opłacony w całości
NIP: 583-208-41-97
KRS: 0000316680
REGON: 191253388
Numer rejestrowy/BDO: 000371069

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego