Contact

Address: 83-000 Pruszcz Gdański ul. Obrońców Westerplatte 1
Contact: T +48 58 304 40 10 F +48 58 304 40 19 biuro@zeus.pl
Information: Kapitał zakładowy: 1 728 722 zł opłacony w całości NIP: 583-208-41-97 KRS: 0000316680 REGON: 191253388
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego