Historia spółki

1991

Rejestracja działalności pod nazwą Zakład Energetycznych Usług Specjalistycznych ZEUS z siedzibą w Gdańsku.

1995

Zawiązanie ZEUS jako spółki cywilnej.

19.12.1996

Zawiązanie ZEUS jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

25.06.1998

ZEUS Sp. z o.o. zakupuje teren w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Westerplatte 1, gdzie tworzona jest główna siedziba firmy.

12.04.1999

Podniesienie kapitału zakładowego do kwoty 1.625.000zł, które umożliwiło rozszerzenie oferty firmy o nowe sektory działalności.

02.10.2002

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego funkcjonowanie w firmie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

08.08.2003

Uzyskanie certyfikatu AQAP 110 dotyczącego zapewnienia wymagań NATO.

27.12.2007

Zakup 100% udziałów ZEUS Sp. z o.o. przez spółkę Security Technologies Sp. z o.o.

08.02.2008

Pozyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia o klauzuli TAJNE.

18.07.2012

Wejście do grupy kapitałowej Elektrotim S.A. Firma Elektrotim zakupiła łącznie 90,5 % akcji ZEUS S.A.

2011-2012

Ukończenie największej jak dotąd w historii firmy ZEUS realizacji o łącznej wartości 30,7 mln zł.

2012-2014

Ukończenie największej realizacji w ramach konsorcjum o łącznej wartości 115 mln zł.

2016

Zmiana identyfikacji wizualnej ZEUS S.A.

Referencje

Potwierdzamy, że prace zlecone przez nas firmie ZEUS S.A. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. ZEUS S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, która profesjonalnie i sprawnie wywiązała się z całego zakresu umowy. Polecamy firmę ZEUS S.A. jako zaufanego partnera biznesowego I fachowego doradcę w zakresie energetyki i prac budowlanych.

GIWK

Wszystkie roboty zlecone firmie ZEUS S.A. w ramach naszej umowy zostały wykonane ze starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nasza współpraca przebiegła bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.

ZEUS S.A. zatrudnia wysokiej klasy projektantów z bogatą wiedzą techniczną, którzy przygotowują projekty w terminie oraz z wielką starannością. Możemy polecić firmę ZEUS SA jako profesjonalnego wykonawcę projektów  energetycznych, teletechnicznych I trakcyjnych oraz zaufanego partnera biznesowego.

NORD Investment Sp. z o.o.

Prace zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązujcą sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Otrzymaliśmy także przejrzystą i kompletną dokumentację podwykonawczą. Polecamy ZEUS S.A. jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Firma ZEUS S.A. zatrudnia pracowników z bardzo wysokimi kwalikacjami zawodowymi, co przekłada się na profesjonalizm wykonanych prac i upoważnia nas do rekomendowania spółki ZEUS jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę robot.

SKANSKA

Prace projektowe zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane z należytą starannością, w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę techniczną. Spółka ZEUS dała się poznać jako profesjonalista w swojej branży i wykazała się dużym zaangażowaniem w powierzone jej prace.

Firma ZEUS S.A. zlecone przez nas roboty, wykonała terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Dodatkowym atutem jest to, że prace wykonano w sposób umożliwiający utrzymanie projektu w gotowości do bezprzerwowego funkcjonowania, skracając do minimum przestoje spowodowane przełączeniami.

Energa