Wysokie napięcia

Wysokie napięcie

Firma ZEUS S.A. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem obiektów elektroenergetycznych SN, WN. Realizujemy zadania polegające na modernizacji, budowie stacji elektroenergetycznych SN/SN, WN/SN oraz linii kablowych i napowietrznych SN, WN.

W zakresie oferty realizujemy:

 • Kompleksową modernizację i budowę linii napowietrznych oraz kablowych SN, WN,

 • Kompleksową modernizację i budowę stacji elektroenergetycznych SN/nn, SN/SN,WN/SN,

 • Projektowanie, modernizację, rekonfigurację automatyki EAZ,

 • Kompleksowe badania oraz rozruchy pól SN/WN,

 • Projektowanie i modernizację systemów SSiN dla niezależnych obiektów elektroeneregtycznych (stacje abonenckie, elektrownie wodne),

 • Projektowanie, budowę, modernizację instalacji potrzeb własnych AC/DC,

 • Projektowanie, budowę i modernizację systemów CCTV, KD, SSWiN na potrzeby obiektów elektroenergetycznych.

Do tej pory w tym zakresie zrealizowaliśmy:

 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Bartoszyce (Energa Operator oddział Olsztyn)

 • Budowa pola liniowego WN w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radziejów (Energa Operator oddział Toruń)

 • Wymiana dwóch transformatorów mocy w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Darłowo wraz z wymianą przełącznika zaczepów oraz rekonfiguracją zabezpieczeń SN/WN (Energa Operator oddział Koszalin)

 • Usunięcie kolizji inii napowietrznej 110 kV na trasie autostrady A4 w Rzeszowie dla Budimex S.A.
  Modernizacja rozdzielnicy 6kV w zakresie wymiany zabezpieczeń w pompowni Lignowy Szlacheckie (PERN)

 • Budowa stacji SN/SN RS Malechowo dla Energa oddział Koszalin

 • Budowa stacji SN/SN RS Biały Bór dla Energa oddział Koszalin

Oferujemy kompleksowe podejście na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

Etap 1 – Opracowujemy dokumentacje projektową oraz uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne.

Etap 2 – Analizujemy dokumentację techniczną pod kątem optymalizacji kosztów inwestycji.

Etap 3 – Budujemy zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną z zachowaniem najwyższej jakości.

Etap 4 – Serwisujemy i utrzymujemy w sprawności instalacje i urządzenia elektryczne.

Nasze usługi realizujemy jako generalny wykonawca inwestycji lub profesjonalny wykonawca branży elektrycznej.

Referencje

Potwierdzamy, że prace zlecone przez nas firmie ZEUS S.A. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. ZEUS S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, która profesjonalnie i sprawnie wywiązała się z całego zakresu umowy. Polecamy firmę ZEUS S.A. jako zaufanego partnera biznesowego I fachowego doradcę w zakresie energetyki i prac budowlanych.

GIWK

Wszystkie roboty zlecone firmie ZEUS S.A. w ramach naszej umowy zostały wykonane ze starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nasza współpraca przebiegła bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.

ZEUS S.A. zatrudnia wysokiej klasy projektantów z bogatą wiedzą techniczną, którzy przygotowują projekty w terminie oraz z wielką starannością. Możemy polecić firmę ZEUS SA jako profesjonalnego wykonawcę projektów  energetycznych, teletechnicznych I trakcyjnych oraz zaufanego partnera biznesowego.

NORD Investment Sp. z o.o.

Prace zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązujcą sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Otrzymaliśmy także przejrzystą i kompletną dokumentację podwykonawczą. Polecamy ZEUS S.A. jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Firma ZEUS S.A. zatrudnia pracowników z bardzo wysokimi kwalikacjami zawodowymi, co przekłada się na profesjonalizm wykonanych prac i upoważnia nas do rekomendowania spółki ZEUS jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę robot.

SKANSKA

Prace projektowe zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane z należytą starannością, w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę techniczną. Spółka ZEUS dała się poznać jako profesjonalista w swojej branży i wykazała się dużym zaangażowaniem w powierzone jej prace.

Firma ZEUS S.A. zlecone przez nas roboty, wykonała terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Dodatkowym atutem jest to, że prace wykonano w sposób umożliwiający utrzymanie projektu w gotowości do bezprzerwowego funkcjonowania, skracając do minimum przestoje spowodowane przełączeniami.

Energa