Instalacje Słaboprądowe

Instalacje Słaboprądowe

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem instalacji słaboprądowych dla zakładów przemysłowych, infrastruktury portowej, lotnisk, budownictwa kubaturowego.

Proponowane przez nas rozwiązania projektowe odpowiadają wszystkim normom i wytycznym w zakresie ochrony i bezpieczeństwa obiektu, w tym również teleinformatycznego oraz telekomunikacyjnego.

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji następujących obiektów specjalistycznych:

  • Kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego CCTV, SSWiN, KD, SAP

  • Systemy sygnalizacji pożaru – gaszenie aerozolem

  • Systemy integracji sieci i instalacji

  • Obiekty typu Data Center

  • Jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i łączności przewodowej

 

Do naszych Klientów należą m.in.: służby mundurowe (straż, policja, wojsko, służba graniczna i celna), GUS Warszawa, NBP Bydgoszcz, DCT Gdańsk.

Oferujemy kompleksowe podejście na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

Etap 1 – Opracowujemy dokumentacje projektową oraz uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne.

Etap 2 – Analizujemy dokumentację techniczną pod kątem optymalizacji kosztów inwestycji.

Etap 3 – Budujemy zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną z zachowaniem najwyższej jakości.

Etap 4 – Serwisujemy i utrzymujemy w sprawności instalacje i urządzenia elektryczne.

Nasze usługi realizujemy jako generalny wykonawca inwestycji lub profesjonalny wykonawca branży elektrycznej.

Referencje

Potwierdzamy, że prace zlecone przez nas firmie ZEUS S.A. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. ZEUS S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, która profesjonalnie i sprawnie wywiązała się z całego zakresu umowy. Polecamy firmę ZEUS S.A. jako zaufanego partnera biznesowego I fachowego doradcę w zakresie energetyki i prac budowlanych.

GIWK

Wszystkie roboty zlecone firmie ZEUS S.A. w ramach naszej umowy zostały wykonane ze starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nasza współpraca przebiegła bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.

ZEUS S.A. zatrudnia wysokiej klasy projektantów z bogatą wiedzą techniczną, którzy przygotowują projekty w terminie oraz z wielką starannością. Możemy polecić firmę ZEUS SA jako profesjonalnego wykonawcę projektów  energetycznych, teletechnicznych I trakcyjnych oraz zaufanego partnera biznesowego.

NORD Investment Sp. z o.o.

Prace zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązujcą sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Otrzymaliśmy także przejrzystą i kompletną dokumentację podwykonawczą. Polecamy ZEUS S.A. jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Firma ZEUS S.A. zatrudnia pracowników z bardzo wysokimi kwalikacjami zawodowymi, co przekłada się na profesjonalizm wykonanych prac i upoważnia nas do rekomendowania spółki ZEUS jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę robot.

SKANSKA

Prace projektowe zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane z należytą starannością, w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę techniczną. Spółka ZEUS dała się poznać jako profesjonalista w swojej branży i wykazała się dużym zaangażowaniem w powierzone jej prace.

Firma ZEUS S.A. zlecone przez nas roboty, wykonała terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Dodatkowym atutem jest to, że prace wykonano w sposób umożliwiający utrzymanie projektu w gotowości do bezprzerwowego funkcjonowania, skracając do minimum przestoje spowodowane przełączeniami.

Energa