Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem instalacji elektrycznych dla zakładów przemysłowych, infrastruktury portowej, lotnisk, budownictwa kubaturowego i infrastruktury drogowej.

Wykonujemy:

 • stacje transformatorowe SN/nn,

 • rozdzielnie zasilające,

 • sieci rozdzielcze średniego i niskiego napięcia,

 • instalacje siłowe,

 • instalacje oświetleniowe wewnętrzne,

 • instalacje oświetleniowe zewnętrzne i drogowe,

 • oświetlenie nawigacyjne i lotniskowe,

 • instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,

 • instalacje odgromowe i uziemiające,

 • automatykę i sterowanie

Dysponujemy własnym, doświadczonym i wykwalifikowanym personelem wykonawczym oraz nowoczesnym sprzętem montażowym i kontrolno - pomiarowym.

Do tej pory w zakresie instalacji elektrycznych wykonaliśmy między innymi:

 • rozbudowę terminalu DCT w Gdańsku

 • stacje transformatorowe i sieć rozdzielczą w zakładach Polpharma w Starogardzie Gdańskim

 • stacje transformatorowe i siec rozdzielczą na teranie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

 • budowę systemu oświetlenia lotniskowego Portu Lotniczego Lublin

 • budowę i serwisowanie instalacji elektrycznych biurowca Asseco w Gdyni

Oferujemy kompleksowe podejście na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

Etap 1 – Opracowujemy dokumentacje projektową oraz uzyskujemy niezbędne decyzje administracyjne.

Etap 2 – Analizujemy dokumentację techniczną pod kątem optymalizacji kosztów inwestycji.

Etap 3 – Budujemy zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną z zachowaniem najwyższej jakości.

Etap 4 – Serwisujemy i utrzymujemy w sprawności instalacje i urządzenia elektryczne.

Nasze usługi realizujemy jako generalny wykonawca inwestycji lub profesjonalny wykonawca branży elektrycznej.

Referencje

Potwierdzamy, że prace zlecone przez nas firmie ZEUS S.A. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. ZEUS S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, która profesjonalnie i sprawnie wywiązała się z całego zakresu umowy. Polecamy firmę ZEUS S.A. jako zaufanego partnera biznesowego I fachowego doradcę w zakresie energetyki i prac budowlanych.

GIWK

Wszystkie roboty zlecone firmie ZEUS S.A. w ramach naszej umowy zostały wykonane ze starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nasza współpraca przebiegła bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów.

ZEUS S.A. zatrudnia wysokiej klasy projektantów z bogatą wiedzą techniczną, którzy przygotowują projekty w terminie oraz z wielką starannością. Możemy polecić firmę ZEUS SA jako profesjonalnego wykonawcę projektów  energetycznych, teletechnicznych I trakcyjnych oraz zaufanego partnera biznesowego.

NORD Investment Sp. z o.o.

Prace zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązujcą sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej jakości. Otrzymaliśmy także przejrzystą i kompletną dokumentację podwykonawczą. Polecamy ZEUS S.A. jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Firma ZEUS S.A. zatrudnia pracowników z bardzo wysokimi kwalikacjami zawodowymi, co przekłada się na profesjonalizm wykonanych prac i upoważnia nas do rekomendowania spółki ZEUS jako solidnego i godnego polecenia wykonawcę robot.

SKANSKA

Prace projektowe zlecone firmie ZEUS S.A. zostały wykonane z należytą starannością, w oparciu o bogate doświadczenie i wiedzę techniczną. Spółka ZEUS dała się poznać jako profesjonalista w swojej branży i wykazała się dużym zaangażowaniem w powierzone jej prace.

Firma ZEUS S.A. zlecone przez nas roboty, wykonała terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Dodatkowym atutem jest to, że prace wykonano w sposób umożliwiający utrzymanie projektu w gotowości do bezprzerwowego funkcjonowania, skracając do minimum przestoje spowodowane przełączeniami.

Energa